بسیج دانشجوئی- [اخبار پایگاه]
برگزاری اردوی جهادی12 لغایت 22شهریور ماه 95

حذف تصاویر و رنگ‌ها | تاریخ ارسال: ۱۳۹۵/۵/۲۴ | 
نشانی مطلب در وبگاه بسیج دانشجوئی:
http://iums.ac.ir/find.php?item=145.30145.29998.fa
برگشت به اصل مطلب