بسیج دانشجوئی- [اخبار پایگاه]
گزارش تصویری جهادی

حذف تصاویر و رنگ‌ها | تاریخ ارسال: ۱۳۹۵/۶/۲۴ | 
گزارش تصویری اردوی جهادی بسیج دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی ایران



نشانی مطلب در وبگاه بسیج دانشجوئی:
http://iums.ac.ir/find.php?item=145.30145.30969.fa
برگشت به اصل مطلب